Smaltovna Mišík Hodonín s.r.o. (Pobočka)

Firma sa zaoberá smaltařskou výrobou rôznych grafík, erbov, obrazov, znakov, písma, bezpečnostných a reklamných tabúľ, potrubných štítkov, čísiel domov a pod.

Medzi naše najčastejšie výrobky patria:

  • orientačné tabule mestské, obecné (uličné tabule, ...