Peter Mada

Organizovanie stolnotenisového kempu a turnajov v Mošovciach.