Peter Mada

Organizovanie stolnotenisového kempu a turnajov v Mošovciach.

II. kolónia 10437/2, Martin