Cukrárenská výroba Veličná (Prevádzka)

Tradičná cukrárska výroba. Zákusky, torty a čajové pečivo. Dodávateľ pre cukrárne a maloobchodné prevádzky. Online cukráreň a rozvoz zákuskov.