BioŠujo (Sídlo, prevádkza)

Web
Martin, Kohútová 1/65 (v podchode pri Priore)
OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)

BioŠujo

Web
Martin, Jilemnického 4 (v zábavnom centre KOCKA, hneď pri parkovisku)
ZATVORENÉ (Otvára v 11:00)

BioŠujo (Prevádzka)

Web
Martin, M. R. Štefánika 1022/22 (centrum – pešia zóna)
OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)